solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - comunicate Comunicate

Comunicate

15/04/2019
Convocare AGC - Art Crystal SRL
02/04/2019
Convocare AGC - Sawa SA
28/03/2019
Convocare AGC - Societatea Fililala ,,Icemenerg - Service ' SA
22/03/2019
Convocare AGC - TIM SA
22/03/2019
Convocare AGC - Asociatia Club Sportiv ,,Fotbal Club Municipal Turda'
15/03/2019
Convocare ACC - TIM SA
14/03/2019
Convocare AGA - Anthuzea SRL
SC Industries Elite SA - Anunț privind prelungirea și modificarea planului de reorganizare

Data: 17/02/2012

SOLVENDI S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Industries Elite SA ANUNŢĂ La data de 24.01.2012 a fost depus la dosarul cauzei un proiect de prelungire şi modificare a planului de reorganizare a activităţii SC Industries Elite SA Cluj-Napoca, proiect  propus de administratorul judiciar. Se convoacă adunarea creditorilor pentru data de 17.02.2012, ora 15:00, având ca ordine de zi votarea proiectului de prelungire şi modificare a planului de reorganizare a activităţii SC Industries Elite SA Cluj-Napoca.Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până la ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Proiectul de prelungire şi modificare a planului de reorganizare a fost publicat pe site-ul administratorului judiciar, www.solvendi.ro. Totodată,  acesta poate fi consultat de către orice persoană interesată la sediul societăţii debitoare, pe cheltuiala solicitantului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.


Fisier atasat    


© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact