solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - comunicate Comunicate

Comunicate

15/04/2019
Convocare AGC - Art Crystal SRL
02/04/2019
Convocare AGC - Sawa SA
28/03/2019
Convocare AGC - Societatea Fililala ,,Icemenerg - Service ' SA
22/03/2019
Convocare AGC - TIM SA
22/03/2019
Convocare AGC - Asociatia Club Sportiv ,,Fotbal Club Municipal Turda'
15/03/2019
Convocare ACC - TIM SA
14/03/2019
Convocare AGA - Anthuzea SRL
Adunarea Creditorilor SC Reteaua TDC SRL

Data: 25/11/2013

1. Date privind dosarul: Număr dosar 452/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. Judecător sindic: Dana Monica Dudaș

2.1. Debitor: SC REȚEAUA TDC SRL Cod de identificare fiscală 18887720, Sediul social în    Cluj-Napoca, str. Unirii, nr. 23, ap. 54, jud Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului J12/2577/2006

2.2. Administrator special: Mihai-Daniel Cotos

3. Creditori: toţi creditorii societăţii debitoare

4. Administrator judiciar: SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscris în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.I.F. RO26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, tel. 0364.146512, fax. 0364.146515, office@solvendi.ro.

5. SOLVENDI S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC REȚEAUA TDC SRL, conform sentinţei civile pronunţate în ședința publică din data de 16.04.2013 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 452/1285/2013, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei

 

CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI SC REȚEAUA TDC SRL

 

 

Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în data de 25.11.2013, ora 15:30.

 

ORDINEA DE ZI:

 

  1. 1.   Votarea planului de reorganizare a activităţii societăţii debitoare

 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până la ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.

 

 

SOLVENDI S.P.R.L.

Asociat coordonator

Av. Marius Grecu


Fisier atasat    


© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact