solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - comunicate Comunicate

Comunicate

15/04/2019
Convocare AGC - Art Crystal SRL
02/04/2019
Convocare AGC - Sawa SA
28/03/2019
Convocare AGC - Societatea Fililala ,,Icemenerg - Service ' SA
22/03/2019
Convocare AGC - TIM SA
22/03/2019
Convocare AGC - Asociatia Club Sportiv ,,Fotbal Club Municipal Turda'
15/03/2019
Convocare ACC - TIM SA
14/03/2019
Convocare AGA - Anthuzea SRL
Convocare ACC Grup 4 Instalatii SA

Data: 22/02/2018

Consortiul format din SOLVENDI S.P.R.L. si Musat & Asociatii – RestructuringInsolvency S.P.R.L., in calitate de administrator judiciar al debitoarei Grup 4 Instalatii S.A., conform sentintei pronuntata la data de 29.03.2016 de catre Tribunalul Specializat Cluj in dosarul nr. 288/1285/2016, in temeiul dispozitiilor art. 51 din Legea nr.85/2014,

 CONVOACA COMITETUL CREDITORILOR DEBITORULUI GRUP 4 INSTALATII SA

Sedinta comitetului creditorilor va avea loc la sediul Solvendi SPRL – Cluj-Napoca, str. Pitesti, nr. 18, et. II, jud. Cluj, in data de 16.04.2018, ora 15.00.  

ORDINEA DE ZI

  • Punct unic: Supunerea spre aprobare a cererii formulata de administratorul special al Grup 4 Instalatii SA, privind perfectarea Actului aditional nr. 4 la Contractul de locatiune nr. 2707/05.04.2017 incheiat cu societatea Autosmart SRL, vizand spații din cadrul imobilului din patrimoniul Grup 4 Instalații SA situat in Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 5A, jud. Cluj.

 Creditorii pot fi reprezentati in cadrul sedintei prin imputerniciti, cu procura speciala si legalizata sau, in cazul creditorilor bugetari si a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor sau inscrisul in format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, poate fi comunicata prin orice mijloace, pâna la ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.

Pentru orice informatii suplimentare va puteti adresa administratorului judiciar.


Fisier atasat    


© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact