solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - comunicate Comunicate

Comunicate

01/02/2019
Convocare AGC - Com Nico Serv SRL
31/01/2019
Convocare AGC - Scutul Negru SRL
28/01/2019
Convocare AGC - Sawa Metal SA
17/01/2019
Convocare ACC - Transimont SRL
14/01/2019
Convocare ACC - TIM SA
10/01/2019
Convocare AGC - Cafe Lux SRL
09/01/2019
convocare AGC- Art Crystal SRL
Convocare AGC - Icemenerg

Data: //

SOLVENDI S.P.R.L în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitoarei Societatea Filiala ”Icemenerg-Service” SA, conform încheierii pronunţată în şedinţa din data de 09.06.2017, în dosarul nr. 18051/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă în temeiul dispozițiilor art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014:

 CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SOCIETATEA FILIALA ”ICEMENERG-SERVICE” SA

Data adunării creditorilor este 19.04.2018, ora 15.00 iar locația ședinței va fi la următoarea adresă – București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, camera 2, Sector 1.

Ordinea de zi a şedinţei va fi următoarea:

  1. I.        Aprobarea tipului de vânzare a activelor din patrimoniul Societății Filiala ”Icemenerg-Service” SA.
  1. II.        Aprobarea regulamentului de vânzare corespunzător tipului de vânzare aprobat la punctul I.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până la ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.

Materialele informative care se vor discuta în cadrul adunării vor fi disponibile pe site-ul lichidatorului judiciar (www.solvendi.ro), iar pentru orice informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.


Fisier atasat    


© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact