solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - comunicate Comunicate

Comunicate

15/04/2019
Convocare AGC - Art Crystal SRL
02/04/2019
Convocare AGC - Sawa SA
28/03/2019
Convocare AGC - Societatea Fililala ,,Icemenerg - Service ' SA
22/03/2019
Convocare AGC - TIM SA
22/03/2019
Convocare AGC - Asociatia Club Sportiv ,,Fotbal Club Municipal Turda'
15/03/2019
Convocare ACC - TIM SA
14/03/2019
Convocare AGA - Anthuzea SRL
Convocare AGC - Stoneage HQ SRL

Data: 04/05/2018

SOLVENDI S.P.R.L în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Stoneage HQ SRL, conform sentinței pronunţată la data de 09.05.2014 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 1542/1285/2013, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006:

 

CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI Stoneage HQ SRL

 

Şedinţa Adunării Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în data de 04.05.2017, ora 14:00.

                

Ordinea de zi a şedinţei va fi următoarea:

 

  • Supunerea spre aprobare a ofertei recepționate din partea societății Stone Tools SRL pentru achiziționarea bunurilor din patrimoniul societății debitoare.

 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până la ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.


Fisier atasat    


© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact