solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - comunicate Comunicate

Comunicate

01/02/2019
Convocare AGC - Com Nico Serv SRL
31/01/2019
Convocare AGC - Scutul Negru SRL
28/01/2019
Convocare AGC - Sawa Metal SA
17/01/2019
Convocare ACC - Transimont SRL
14/01/2019
Convocare ACC - TIM SA
10/01/2019
Convocare AGC - Cafe Lux SRL
09/01/2019
convocare AGC- Art Crystal SRL
SC SAWA METAL SA

Data: 18/05/2018

SOLVENDI S.P.R.L și C.I.I. Tod Sergiu Dan în calitate de administrator judiciar al debitoarei SAWA METAL SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement),, conform încheierii din data de 12.04.2016 în dosarul nr. 1333/1285/2015, în temeiul dispozițiilor art. 47 și următoarele, a art. 144 alin. 1 din Legea nr. 85/2014,

 

 

CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI

SAWA METAL SA

 

 

Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc la sediul SOLVENDI S.P.R.L. din Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în data de 18.05.2018, ora 10.00.

 

 

ORDINEA DE ZI:

 

1. Prezentarea şi aprobarea Raportului nr. 3 asupra situaţiei financiare a averii debitorului

 

 

Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până la ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar


Fisier atasat    


© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact