solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - comunicate Comunicate

Comunicate

15/04/2019
Convocare AGC - Art Crystal SRL
02/04/2019
Convocare AGC - Sawa SA
28/03/2019
Convocare AGC - Societatea Fililala ,,Icemenerg - Service ' SA
22/03/2019
Convocare AGC - TIM SA
22/03/2019
Convocare AGC - Asociatia Club Sportiv ,,Fotbal Club Municipal Turda'
15/03/2019
Convocare ACC - TIM SA
14/03/2019
Convocare AGA - Anthuzea SRL
Convocare CC - Transimont SRL

Data: 07/06/2018

Administrator judiciar: SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II,  jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.I.F. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, tel. 0364-146.512, fax. 0364-146.515, e-mail: office@solvendi.ro

5. SOLVENDI S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitoarei Transimont SRL, conform încheierii civile pronunţată la data de 20.01.2016 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 26/1285/2016, în temeiul dispozițiilor art. 144 coroborat cu art. 51 din Legea nr.85/2014

 

CONVOACĂ COMITETUL CREDITORILOR

DEBITORULUI TRANSIMONT SRL

 

Şedinţa comitetului creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în data de 07.06.2018, ora 14.00.

ORDINEA DE ZI:

  • Prezentarea și aprobarea Raportului nr. 4 privind situaţia financiară a averii societății TRANSIMONT SRL.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până la ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar


Fisier atasat    


© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact