solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - comunicate Comunicate

Comunicate

15/04/2019
Convocare AGC - Art Crystal SRL
02/04/2019
Convocare AGC - Sawa SA
28/03/2019
Convocare AGC - Societatea Fililala ,,Icemenerg - Service ' SA
22/03/2019
Convocare AGC - TIM SA
22/03/2019
Convocare AGC - Asociatia Club Sportiv ,,Fotbal Club Municipal Turda'
15/03/2019
Convocare ACC - TIM SA
14/03/2019
Convocare AGA - Anthuzea SRL
Convocare AGA -Azureus Construct SRL

Data: 02/07/2018

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ASOCIAȚILOR 

 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 373/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. Judecător sindic: Camelia Liliana Cengher

 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalul Specializat Cluj –  Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, jud. Cluj. Număr de telefon : 0264/59.61.10, 0264/59.61.11. Programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 0830 - 1230.

 

3.1. Debitor: Azureus Construct SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 10, ap. 5, județ Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1165/2015, C.U.I. 33588536

 

3.2. Administrator special: nu este desemnat

 

4. Asociați: DE CRAEMER MONIKA LUCIANA și VERROEYE THIERRY

 

5. Administrator judiciar: SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II,  jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

 

6. SOLVENDI S.P.R.L în calitate de administrator judiciar al debitorului Azureus Construct SRL, Cluj-Napoca  (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), conform Sentinței civile nr. nr. 1062 pronunțată în ședința publică din data de 14.06.2018, în dosarul nr. 373/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, în temeiul dispozițiilor art. 52 coroborat cu art. 42  din Legea nr. 85/2014,

 

 

 

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ASOCIAȚILOR DEBITORULUI

AZUREUS CONSTRUCT SRL

 

 

 

Şedinţa Adunării generale ordinare a asociaților va avea loc la sediul SOLVENDI S.P.R.L. din Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în data de 02.07.2018 ora 16:00, respectiv 04.07.2018 ora 16.00

 

 

ORDINEA DE ZI:

 

  • Desemnarea unui administrator special, care să reprezinte interesele societății debitoare și ale asociaților societății, și stabilirea retribuției acestuia, în temeiul dispozițiilor art. 52 și următoarele din Legea nr. 85/2014.

 

Asociații pot participa şi vota în cadrul Adunării Generale a Asociaților prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, acordate pentru respectiva Adunare Generală a Asociaților.

 

Procura va fi depusă la sediul Solvendi SPRL, în original, cu 3 zile înainte de data Adunării Generale a Asociaților, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea Adunare.

 


Fisier atasat    


© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact