solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - comunicate Comunicate

Comunicate

01/02/2019
Convocare AGC - Com Nico Serv SRL
31/01/2019
Convocare AGC - Scutul Negru SRL
28/01/2019
Convocare AGC - Sawa Metal SA
17/01/2019
Convocare ACC - Transimont SRL
14/01/2019
Convocare ACC - TIM SA
10/01/2019
Convocare AGC - Cafe Lux SRL
09/01/2019
convocare AGC- Art Crystal SRL
Convocare AGC - Com Nico Serv SRL

Data: 14/12/2018

SOLVENDI S.P.R.L în calitate de lichidator judiciar al debitorului COM NICO SERV SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), conform încheierii din data de 23.04.2018 pronunțată în dosarul nr. 28676/3/2010 de pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, în temeiul dispozițiilor art. 14 și următoarele din Legea nr. 85/2006,

 

CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI

COM NICO SERV SRL

 

Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc la sediul SOLVENDI S.P.R.L. din Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în data de 14.12.2018, ora 14.00.

ORDINEA DE ZI:

  1. 1.       Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de avansare de către creditorul garantat Banca Transilvania SA a sumelor de bani necesare pentru acoperirea costurilor cu asigurarea pazei și cu analiza de risc la securitate fizică pentru imobilul din patrimoniul societății Com Nico Serv SRL situat în București, Sector 6, Strada Drumul Ciorogarla, nr. 301-307, aflat în garanția acestuia.

Fisier atasat    


© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact