solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - comunicate Comunicate

Comunicate

15/04/2019
Convocare AGC - Art Crystal SRL
02/04/2019
Convocare AGC - Sawa SA
28/03/2019
Convocare AGC - Societatea Fililala ,,Icemenerg - Service ' SA
22/03/2019
Convocare AGC - TIM SA
22/03/2019
Convocare AGC - Asociatia Club Sportiv ,,Fotbal Club Municipal Turda'
15/03/2019
Convocare ACC - TIM SA
14/03/2019
Convocare AGA - Anthuzea SRL
Convocare AGC - TIM SA

Data: 22/03/2019

SOLVENDI S.P.R.L și C.I.I. Tod Sergiu Dan în calitate de administrator judiciar al debitorului Trustul de Instalații Montaj și Construcții SA, conform Încheierii civile nr. 576/2016, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015, în temeiul art. 48 alin. 1 și următoarele, respectiv art. 87 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

 

CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI

TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII SA

 

Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc la sediul SOLVENDI S.P.R.L. din Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în data de 22.03.2019, ora 11.00.

ORDINEA DE ZI:

  • Aprobarea perfectării Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Credit nr. 013018/05.03.2018 încheiat cu Banca Transilvania SA (având ca obiect actualizarea structurii de garanții ca urmare a suplimentarii acesteia prin instituirea ipotecii de rang subsecvent asupra imobilului constând în teren și construcție situat în loc. Barabant, jud. Alba, înscris in CF nr. 79927 Alba Iulia), respectiv a contractului de ipotecă aferent   

Fisier atasat    


© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact