solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - echipa Membri

Comunicate

01/02/2019
Convocare AGC - Com Nico Serv SRL
31/01/2019
Convocare AGC - Scutul Negru SRL
31/01/2019
Convocare AGC - TIM SA
28/01/2019
Convocare AGC - Sawa Metal SA
17/01/2019
Convocare ACC - Transimont SRL
14/01/2019
Convocare ACC - TIM SA
10/01/2019
Convocare AGC - Cafe Lux SRL
Marius Grecu
Managing Partner

Experiență
Pe lângă managementul firmei, Marius Grecu are o experiență de aproape 15 ani în materia dreptului comercial și a insolvenței, fie din ipostaza de avocat, fie din cea de practician în insolvență.
Domeniile sale de expertiză includ cu precădere gestionarea procedurilor de insolvență din postura de manager de caz, elaborarea și implementarea planurilor de reorganizare, urmărirea creanțelor debitorului aflat în insolvență, tranzacții comerciale complexe în care una dintre părți se află în stare de insolvență.
În cursul activității sale, Marius Grecu a fost implicat în numeroase proiecte importante ce au ridicat probleme juridice complexe care, nu de puține ori, au presupus intersectarea mai multor ramuri ale dreptului și jurisdicții variate, după cum urmează: membru în echipa de lichidare a societății Tractorul UTB SA, Brașov, manager de caz în gestionarea procedurii de insolvență a societății Combinatul de Utilaj Greu SA, Cluj-Napoca. De asemenea, a coordonat o serie de proceduri de insolvență de anvergură, dintre care amintim: SC Eurogloria SRL, Bucea; SC Tsr Special Trailers SRL, Cluj-Napoca; SC Milbra 2002 SRL, Aiton; SC 2T Prod SRL, Cluj-Napoca; SC Design Confort SRL, Cluj-Napoca; SC Industries Elite SA, Cluj-Napoca.
Aprofundarea domeniului insolvenței a determinat și o activitate științifică, Marius Grecu fiind autor sau coautor al mai multor studii în materie de insolvență, publicate în reviste de specialitate.

Studii
Licențiat în drept al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai, absolvent al unui Masterat în cadrul aceleiași facultăți, Marius Grecu a urmat totodată și cursurile Facultății de Drept Comparat de la Strasbourg.
A reprezentat, de asemenea, Facultatea de Drept din cadrul Universității Babes-Bolyai, din postura de pledant, la Concursul Internațional de Drepturile Omului "Rene Cassin", desfășurat la Strasbourg în anul 2002
Membru al Baroului Cluj, al Uniunii Naționale a Barourilor din România și al Uniunii Practicienilor în Insolvență din România.

Limbi străine
Franceză și Engleză

© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact