solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - valori Principii și valori

Comunicate

17/01/2019
Convocare ACC - Transimont SRL
14/01/2019
Convocare ACC - TIM SA
10/01/2019
Convocare AGC - Cafe Lux SRL
09/01/2019
convocare AGC- Art Crystal SRL
19/12/2018
Convocare AGC - Mayer Pane Baciu SRL
14/12/2018
Convocare AGA - Kenzi Voyage SRL
14/12/2018
Convocare AGC - Com Nico Serv SRL

Independența este trăsătura dominantă a unui adevărat profesionist

Constituirea societății s-a realizat având la bază un set de principii și valori imanente care ne conferă o identitate proprie.  

Aceste principii și valori au un scop social și o permanență, ce transced interesului personal. De asemenea, ele sunt parte a criteriilor care dau măsura muncii noastre.

Noi credem că toate firmele de succes împărtășesc anumite valori. Nu putem vorbi de alte firme dar putem afirma în mod cert că principiile și valorile în care noi credem au marcat modul de gândire al societății noastre încă de la concepție și continuă să ne ghideze și astăzi.

Aceste valori remanente dictează abordarea firmei la fiecare problemă internă sau externă cu care se confruntă și includ:

Integritate, atât individuală cât și instituțională în relațiile cu instanțele judecătorești, judecătorul sindic, creditorii, debitorii și orice alte persoane care interferează la un moment dat cu procedura insolvenței. 

Un sentiment de responsabilitate personală pentru fiecare decizie, hotărâre judecătorească și acțiune în numele societăților aflate în procedură de insolvență sau a propriei firme.

Un nivel de competență care este marcat de creativitate și hotărâre, și care este sporit printr-o creștere profesională continuă. Competența determină calitatea și valoarea serviciilor noastre distinctive.

O dăruire pentru munca depusă și o intensitate de efort care ne disting de alți colegi de breaslă.

Independență, curaj și disciplină în luarea deciziilor. Acestea ne fac să rămânem hotărâți în cele mai dificile circumstanțe, iar procedura insolvenței nu duce lipsă de asemenea ipostaze.

O determinare în a oferi servicii de calitate cu o eficiență reală, într-o organizare structurată care să faciliteze, nu să împiedice, atingerea obiectivelor.

O adevărată unitate de grup și de scop.

Succesul acestei firme într-un termen relativ scurt a fost atins datorită aderării  noastre la aceste principii atât individual, cât și ca entitate ce își ia în serios obligațiile sale colective. Totodată, modul în care sunt aplicate aceste principii asigură dezvoltarea societății. 

Privind lucrurile dintr-o altă perspectivă putem spune că suntem o societate cu o gândire pe termen lung. Toate deciziile sunt luate în funcție de interesele cele mai bune pentru societate pe o durată îndelungată de timp și niciodată în funcție de modul în care mediile exterioare sau alți observatori ne evaluează la un moment dat. Marșăm în propriul nostru ritm de tobe.

Apeciem că succesul de lungă durată al societății, nu al unui individ anume sau grup trebuie să fie cel care guvernează toate deciziile luate.

Nu credem că performanțele unei societăți se măsoară numai prin cifra de afaceri, criteriu atât de comun astăzi. În schimb, impresia pe care o lăsăm în urmă determină succesul nostru.© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact