solvendi - societate de practicieni in Insolventa Societate de Practicieni În Insolventã
solvendi - arrow english
solvendi - servicii Servicii

Comunicate

15/04/2019
Convocare AGC - Art Crystal SRL
02/04/2019
Convocare AGC - Sawa SA
28/03/2019
Convocare AGC - Societatea Fililala ,,Icemenerg - Service ' SA
22/03/2019
Convocare AGC - TIM SA
22/03/2019
Convocare AGC - Asociatia Club Sportiv ,,Fotbal Club Municipal Turda'
15/03/2019
Convocare ACC - TIM SA
14/03/2019
Convocare AGA - Anthuzea SRL
Expertiză pe care te poți baza

A. Societatea noastră gestionează proceduri de anvergură cu probleme deosebit de complexe atât economice, cât și juridice, sociale, etc. Eficiența și profesionalismul nostru sunt oglindite în impresia lăsată în piață cât privește calitatea serviciilor oferite. De aceea putem afirma că, deși atribuțiile administratorului judiciar / lichidatorului sunt prevăzute expres de Legea insolvenței și se încadrează într-un anumit tipar, prin experiența acumulată de-a lungul timpului și printr-o pregătire continuă a membrilor echipei, SOLVENDI reușește să ofere servicii care poartă o puternică amprentă personală. Serviciile noastre sunt caracterizate de un înalt grad de profesionalism, de promptitudine, celeritate și eficiență.

B. Principalele servicii pe care societatea noastră le oferă în cadrul procedurilor de insolvență instrumentate în temeiul dispozițiilor din Legea nr. 85 / 2006 pot fi sintetizate după cum urmează:
> examinarea activității debitorului și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență;
> supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
> conducerea integrală sau parțială a activității debitorului;
> elaborarea planului de reorganizare a activității debitorului;
> supravegherea atentă a implementării planului de reorganizare și intervenția promptă acolo unde este cazul;
> întocmirea rapoartelor de evaluare a bunurilor debitorului în vederea elaborării planului de reorganizare sau în vederea lichidării acestora în cazul falimentului;
> valorificarea bunurilor în cadrul unui sistem de marketing propriu în condiții de maximizare a averii debitorului;
> recuperarea creanțelor debitorului în cadrul unui sistem bine organizat și eficient;
> soluții inovatoare cât privește vânzările în bloc, fuziunea ca și componentă a planului de reorganizare sau emiterea de titluri de valoare în cadrul procedurii de insolvență;

C. Serviciile oferite de societatea noastră în cadrul procedurii de lichidare în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, vizează în principal:
> preluarea gestiunii societății imediat după numire;
> efectuarea inventarului și a bilanțului de deschidere a procedurii de lichidare;
> efectuarea bilanțului de mediu;
> valorificarea imobilelor și bunurilor mobile din averea debitorului în condițiile specifice prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Realizarea optimă a acestor servicii este posibilă datorită unui personal cu o vastă experiență în materie de insolvență, unei logistici proprii adecvate și grație unei echipe unite, dornică oricând de performanță și de noi provocări.

© 2011 solvendi - toate drepturile rezervate      Site map      Contact